HOME > 열린광장 > 교회소식
 
번호 제목 이름 날짜 조회
  132     새생명전도축제 각분과위원장 및 총무모임 - 9/3(주일) 오후 1시, 유아실     관리자     2017.08.27     2114  
  131     3대가 함께 드리는 예배 - 9/3(주일)     관리자     2017.08.27     2095  
  130     3여전도회 헌신예배 - 9/3(주일) 주일오후예배     관리자     2017.08.27     2149  
  129     시탄헌금 - 8/27 (주일)     관리자     2017.08.19     2156  
  128     사임 - 이태연 목사가 2017년 8월 20일부로 사임합니다.     관리자     2017.08.19     2151  
  127     3남선교회 헌신예배 - 8/27(주일) 주일오후예배     관리자     2017.08.19     2108  
  126     권사기도회 - 8월 권사회 기도모임은 더위로 쉽니다     관리자     2017.08.05     2157  
  125     청년회 헌신예배 - 8/13(주일) 주일오후예배     관리자     2017.08.05     2190  
  124     학생회 헌신예배 - 8/6(주일) 주일오후예배     관리자     2017.07.29     2234  
  123     3대가 함께 드리는 예배 - 8/6(주일)     관리자     2017.07.29     2230  
  122     바자회 - 7월 30일 총여전도회 주관     관리자     2017.07.22     2333  
  121     토요쉐마 방학 - 7/22,29(토)     관리자     2017.07.22     2309  
  120     전세대 통합예배 - 7/30(주일)     관리자     2017.07.15     2457  
  119     구역지도자 모임과 구역방학 - 7/23(주일) 주간부터 8/26(토)     관리자     2017.07.15     2383  
  118     교사헌신예배 - 7/16(주일) 주일오후예배     관리자     2017.07.08     2488  
  117     경로대학 종강 - 7/6(목), 작품전시회 - 7/2(주일)~16(주일)     관리자     2017.07.01     2519  
  116     2여전도회 헌신예배 - 7/2 주일오후예배     관리자     2017.06.24     2523  
  115     맥추감사주일 / 3대가 함께 드리는 예배 - 7/2 주일     관리자     2017.06.24     2579  
  114     여름수련회 일정     관리자     2017.06.17     2561  
  113     안수집사 기도회 - 6/18(주일), 오후예배 후, 벧엘실     조충현     2017.06.10     2577  

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10..[16]  

제목 이름 내용