HOME > 열린광장 > 교회소식
 
번호 제목 이름 날짜 조회
  10     송구영신예배 - 12/31(목), 저녁 11:30, 본당     관리자     2015.12.05     3395  
  9     사랑나누기 - 12/31(목), 저녁 6:30부터     관리자     2015.12.05     3225  
  8     성탄절예배 - 12/25(금) 오전 11시, 본당     관리자     2015.12.05     3247  
  7     성탄 축하의 밤 - 12/23(수) 저녁 7시, 본당     관리자     2015.12.05     3161  
  6     구역지도자 모임 시간 변경 - 매주 금요일 오전 10시, 벧엘실     관리자     2015.11.28     3230  
  5     공동의회 - 12/6(주일) 오후예배 후     관리자     2015.11.28     3101  
  4     족구대회 - 11/22(주일) 오후예배 후     관리자     2015.11.21     3177  
  3     전세대 통합예배 - 11/29(주일)     관리자     2015.11.21     3223  
  2     모바일 홈페이지 개설     관리자     2015.11.14     3246  
  1     8여전도회 헌신예배 - 11/22일 오후예배     관리자     2015.11.14     3134  

 [1].. 11 12 13 14 15 16    

제목 이름 내용