HOME > 열린광장 > 교회소식
 
번호 제목 이름 날짜 조회
  300     장로, 집사, 권사 은퇴예식 - 12/25(화) 오전 11시 성탄예배시     김학길     2018.12.15     589  
  299     8여전도회 헌신예배 - 12/16(주일) 오후예배     김학길     2018.12.08     533  
  298     7여전도회 헌신예배 - 12/2(주일) 오후예배     관리자     2018.11.24     526  
  297     6여전도회 헌신예배 - 11/25(주일) 오후예배, 강사: 주성수목사(응곡교회)     관리자     2018.11.17     633  
  296     대입수능시험 - 11/15(목)     관리자     2018.11.10     498  
  295     추수감사주일 - 11/18(주일) 감사예물 준비     관리자     2018.11.10     514  
  294     추수감사주일 - 11/18(주일)     관리자     2018.11.03     487  
  293     세례예식 - 11/4(주일) 2부예배     관리자     2018.11.03     443  
  292     성찬예식 - 11/10(주일) 성찬예식이 1,2부 예배 시     관리자     2018.11.03     428  
  291     온가족예배 - 11/4(주일)     관리자     2018.11.03     414  
  290     세례입교 문답 - 11/3(토) 오후 3시, 당회원실     관리자     2018.10.27     442  
  289     5여전도회 헌신예배 - 11/4(주일) 오후예배     관리자     2018.10.27     462  
  288     서울서남노회 정기노회 - 10/23(화) 광진교회 시흥성전     관리자     2018.10.20     881  
  287     부모와 교사가 함께 듣는 교육 - 11/3(토) 오후 12:30~ 오후 4:00     관리자     2018.10.20     587  
  286     세례 - 세례(성인세례, 입교)받기 원하시는 분들은 10/28(주일)까지 사무실로 신청바랍니다     관리자     2018.10.20     455  
  285     성경공부반 시작합니다     관리자     2018.10.13     504  
  284     구역지도자 수련회 - 10/26(금), 포천 사과따기 체험     관리자     2018.10.13     523  
  283     4여전도회 헌신예배 - 10/21(주일) 오후예배, 강사: 박정호 목사(개봉중앙교회)     관리자     2018.10.13     631  
  282     새생명전도축제 - 10/14(주일) 오전 11시(2부 예배)     관리자     2018.10.13     434  
  281     할렐루야 찬양대 임명 - 박민주장로     관리자     2018.10.06     427  

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ..[16]  

제목 이름 내용