HOME > 열린광장 > 교회소식
 
번호 제목 이름 날짜 조회
  270     권사기도회 - 9/12(수) 오전 11시, 벧엘실     관리자     2018.09.01     412  
  269     안수집사기도회 - 9/9(주일) 오후예배 후 벧엘실     관리자     2018.09.01     400  
  268     3남선교회 헌신예배 - 9/9(주일) 오후예배     관리자     2018.09.01     428  
  267     개강 - 구역지도자모임, 구역예배     관리자     2018.08.25     436  
  266     시탄헌금 - 9/2(주일)     관리자     2018.08.25     452  
  265     새생명전도축제 전도: 9/1(토)부터 매주 토요일, 오전 10시     관리자     2018.08.25     450  
  264     새생명전도축제 구역 릴레이 기도회     관리자     2018.08.25     498  
  263     경로대학 헌신예배 - 8/26(주일) 오후예배     관리자     2018.08.18     663  
  262     항존직 임직식 - 9/2(주일) 오호 2:30, 본당     관리자     2018.08.18     515  
  261     중고등부 수련회 - 8/2(목)~4(토), 중부대학교     관리자     2018.07.28     530  
  260     학생회 헌신예배 - 8/5(주일) 오후예배     관리자     2018.07.28     514  
  259     온가족예배 - 8/5(주일)     관리자     2018.07.28     525  
  258     방학 - 구역지도자모임, 구역예배, 어머니기도회     관리자     2018.07.21     551  
  257     아동부 여름성경학교 - 7/27(금)~28(토) 본 교회     관리자     2018.07.21     525  
  256     수납장 설치 - 소예배실(1층) 뒤쪽에 수납장과 책꽂이를 설치     관리자     2018.07.14     568  
  255     유치부 여름성경학교 - 7/21(토)~22(주일) 본 교회     관리자     2018.07.14     545  
  254     권사기도회 - 7/11(수) 오전 11시, 벧엘실     관리자     2018.07.07     635  
  253     안수집사기도회 - 7/8(주일) 오후예배 후 벧엘실     관리자     2018.07.07     573  
  252     쉐마방학 - 7/14(토)     관리자     2018.07.07     559  
  251     교사 헌신예배 - 7/15(주일) 오후예배     관리자     2018.07.07     555  

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ..[16]  

제목 이름 내용