HOME > 열린광장 > 교회소식
 
번호 제목 이름 날짜 조회
  230     전교인체육대회 - 5/22(화) 대월초등학교, 오전 10시     관리자     2018.05.05     764  
  229     수요예배 시간변경 - 5/2(수)부터 예배시간이 7:30으로 변경됩니다     관리자     2018.04.28     731  
  228     권사회 헌신예배 - 5/6(주일) 오후예배     관리자     2018.04.28     750  
  227     온가족 예배 - 5/6(주일)     관리자     2018.04.28     751  
  226     심방 - 4/24(화) 오전 10시, 중앙1구역     관리자     2018.04.21     769  
  225     안나회 여전도회 헌신예배 - 4/22(주일) 오후예배     관리자     2018.04.21     774  
  224     어린이대회 - 4/21(토) 오전 9시부터, 고척교회     관리자     2018.04.14     825  
  223     목사안수식 - 4/18(수) 안산제일교회 오전 10:30     관리자     2018.04.14     896  
  222     서울서남노회 정기노회 - 4/17(화) 안산제일교회     관리자     2018.04.14     892  
  221     안나회 헌신예배 - 4/22(주일) 오후예배     관리자     2018.04.14     788  
  220     청년1,2부 연합야외예배 - 4/14(토) 오후 2시 교회출발, 파주     관리자     2018.04.07     878  
  219     세례- 세례신청: 4/22(주일)까지, 세례문답: 4/28(토) 오후 3시, 세례: 5/6(주일) 2부예배시     관리자     2018.04.07     851  
  218     안수집사회 헌신예배 - 4/8(주일) 오후예배     관리자     2018.04.07     847  
  217     구역지도자 1일 수련회 - 4/13(금) 강원도 강릉, 오전 8시~오후 6시     관리자     2018.03.31     1005  
  216     태신자 작정카드를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다     관리자     2018.03.31     960  
  215     새생명전도축제 각분과 전체모임 - 3/25(주일) 오후예배 후 지정장소에서     관리자     2018.03.24     948  
  214     온가족예배 - 4/1(주일)     관리자     2018.03.24     939  
  213     새생명전도축제 전진대회 - 4/1(주일) 오후예배     관리자     2018.03.24     953  
  212     부활주일 - 4/1(주일)     관리자     2018.03.24     892  
  211     고난주간     관리자     2018.03.24     886  

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ..[16]  

제목 이름 내용