HOME > 열린광장 > 교회소식
 
번호 제목 이름 날짜 조회
  190     사순절 기간 동안 새벽기도회 성경통독 - 2/14(수)부터 사복음서     관리자     2018.02.10     1167  
  189     청년1부 겨울수련회 - 2/24(토) 교회     관리자     2018.02.10     1196  
  188     중고등부 겨울 수련회 - 2/23(금)~24(토), 교회     관리자     2018.02.10     1174  
  187     2/16(금)에는 심야기도회와 새벽기도회는 구정 명절로 쉽니다     관리자     2018.02.10     1138  
  186     구역방학 및 구역지도자 모임 방학 - 2/4(주일)~2/25(주일) 3주간     관리자     2018.02.03     1173  
  185     총여전도회 떡국떡, 손만두 판매 - 2/11(주일)     관리자     2018.02.03     1204  
  184     회계교육 - 2/4(주일) 오후 12:30, 소예배실     관리자     2018.02.03     1179  
  183     온가족예배 - 2/4(주일)     관리자     2018.02.03     1188  
  182     시탄헌금 - 2/4(주일)     관리자     2018.01.27     1317  
  181     토요쉐마학교 방학 - 이번주 (2/3)부터     관리자     2018.01.27     1287  
  180     교사교육 - 2/4(주일) 오후 4시, 교육관     관리자     2018.01.27     1271  
  179     구역지도자 헌신예배 - 2/4(주일) 오후예배     관리자     2018.01.27     1243  
  178     강화성광교회 항존직 기준(장로, 안수집사, 권사)은 아래와 같습니다     관리자     2018.01.13     1470  
  177     2017년 새가족 33명이 등록하여 26명이 정착했습니다     관리자     2018.01.13     1333  
  176     아동부 겨울성경학교 - 1/19(금)~20(토), 벧엘실     관리자     2018.01.06     1419  
  175     북부시찰 교회 연합 제직수련회 - 1/21(주일) 오후 2시, 생명의빛교회, 강사: 김명용목사(전 장신대 총장)     관리자     2018.01.06     1470  
  174     제직 헌신예배 - 1/14(주일) 오후예배     관리자     2018.01.06     1433  
  173     2018/1/1(월)은 송구영신예배로 새벽기도회가 없습니다     관리자     2017.12.30     1372  
  172     토요 쉐마 - 2018/1/6(토) 오후 4:30부터 시작합니다     관리자     2017.12.30     1363  
  171     구역지도자 모임 요일 변경 - 매주 금요일 오전 10시, 벧엘실     관리자     2017.12.30     1333  

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ..[16]  

제목 이름 내용