HOME > 열린광장 > 교회소식
 
번호 제목 이름 날짜 조회
  180     교사교육 - 2/4(주일) 오후 4시, 교육관     관리자     2018.01.27     1402  
  179     구역지도자 헌신예배 - 2/4(주일) 오후예배     관리자     2018.01.27     1387  
  178     강화성광교회 항존직 기준(장로, 안수집사, 권사)은 아래와 같습니다     관리자     2018.01.13     1680  
  177     2017년 새가족 33명이 등록하여 26명이 정착했습니다     관리자     2018.01.13     1475  
  176     아동부 겨울성경학교 - 1/19(금)~20(토), 벧엘실     관리자     2018.01.06     1580  
  175     북부시찰 교회 연합 제직수련회 - 1/21(주일) 오후 2시, 생명의빛교회, 강사: 김명용목사(전 장신대 총장)     관리자     2018.01.06     1649  
  174     제직 헌신예배 - 1/14(주일) 오후예배     관리자     2018.01.06     1574  
  173     2018/1/1(월)은 송구영신예배로 새벽기도회가 없습니다     관리자     2017.12.30     1505  
  172     토요 쉐마 - 2018/1/6(토) 오후 4:30부터 시작합니다     관리자     2017.12.30     1487  
  171     구역지도자 모임 요일 변경 - 매주 금요일 오전 10시, 벧엘실     관리자     2017.12.30     1454  
  170     온가족예배 - 2018년부터 매월 첫째 주일은 온가족예배로 드립니다     관리자     2017.12.30     1529  
  169     송구영신예배 - 12/31(주일) 저녁 11:30     관리자     2017.12.16     1523  
  168     바자회 - 12월 24일 총여전도회 주관     관리자     2017.12.16     1500  
  167     권사은퇴예식 - 12/25(월) 오전 11시 성탄예배시     관리자     2017.12.16     1500  
  166     경로대학 전시회     관리자     2017.12.09     1499  
  165     안수집사 기도회 - 12/10(주일), 오후예배 후, 벧엘실     관리자     2017.12.09     1538  
  164     8여전도회 헌신예배 - 12/17(주일) 주일오후예배     관리자     2017.12.09     1516  
  163     경로대학 방학: 12/7(목) 오전 10시     관리자     2017.12.02     1608  
  162     12/24(주) 주일오후예배는 성탄축하 행사진행     관리자     2017.12.02     1638  
  161     3대가 함께 드리는 예배 - 12/3(주일)     관리자     2017.12.02     1665  

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ..[16]  

제목 이름 내용